הפקת אירוע יזמנות תרבות ויצירה כמנוף לפיתוח כלכלי נתיבות 2012